Povezave

Občina Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica: www.kmetijskizavod-ng.si

Kmetijska svetovalna služba Ajdovščina: http://www.kmetijskizavod-ng.si/o-zavodu/oddelki/kmetijsko-svetovanje/kss-ajdovscina

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: www.mkgp.gov.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: www.kgzs.si

Kmetijski inštitut Slovenije: www.kis.si

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: www.arsktrp.gov.si

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS: www.s-kzg.si

TIC Ajdovščina: www.tic-ajdovscina.si