Grozdje

Ko se drevesa pričnejo olistavati in sonce žarke spuščati vedno niže, takrat je čas za pobiranje pridelka. Vipavski vinogradi oživijo že konec avgusta, trgatev pa običajno traja tja do konca septembra. Grozdje, večjidel namenjeno nadaljnji predelavi, pa je odlično tudi za zobanje – toliko je okusov, vonjev in barv, kot je sort. Najlepše in najslajše grozde so nekdaj spravljali v hladne kleti, kjer so ostali okusni vse do novega leta.